VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKYImage

Vodovzdorné překližky jsou velkoplošným překližovaným materiálem, skládajícím se z lichého počtu dýh, vzájemně slepených kolmo na směr vláken fenolformaldehydovým lepidlem. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin, především smrku a borovice. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100). Překližky jsou určeny pro venkovní použití jako nosný prvek (EN 636-3). Výrobek lze použít v suchém (EN 636-1) a vlhkém prostředí (EN 636-2). Desky jsou zařazeny do třídy A úniku volného formaldehydu dle ČSN EN 1084, toto zařazení odpovídá emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0    

Uvedené typy máme trvale skladem:

3mm TOPOL hladká 125x250 -
4mm TOPOL hladká 125x250 - 
6.5mm BŘÍZA hladká 125x250 -
8mm TOPOL hladká 125x250 - 
12mm  BŘÍZA hladká 125x250 - 
12 mm  TOPOL hladká 125x250 -
15mm BŘÍZA hladká 125x250 -
15mm TOPOL hladká 125x250 - 
18mm BŘÍZA hladká 125x250 - 
18mm TOPOL hladká 125x250 - 

Překližka vodovzdorná protiskluzová

9mm BŘÍZA protiskluz 125x250 - 
12mm BŘÍZA protiskluz 125x250 -
12mm BŘÍZA protiskluz 152,5x305 -              
15mm BŘÍZA protiskluz 150x300 - 
15mm BŘÍZA protiskluz 125x250 - 
18mm BŘÍZA protiskluz 125x250 - 
18mm BŘÍZA protiskluz 150x300 - 
21mm BŘÍZA protiskluz 125x250 - 
24mm BŘÍZA protiskluz 125x250 - 
27mm BŘÍZA protiskluz 125x250 - 

30mm BŘÍZA protiskluz

30mm BŘÍZA protiskluz

125x250 - 

150x300 - 

Ceny včetně DPH 21%