VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY               Image

Vodovzdorné překližky jsou velkoplošným překližovaným materiálem, skládajícím se z lichého počtu dýh, vzájemně slepených kolmo na směr vláken fenolformaldehydovým lepidlem. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin, především smrku a borovice. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100). Překližky jsou určeny pro venkovní použití jako nosný prvek (EN 636-3). Výrobek lze použít v suchém (EN 636-1) a vlhkém prostředí (EN 636-2). Desky jsou zařazeny do třídy A úniku volného formaldehydu dle ČSN EN 1084, toto zařazení odpovídá emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0    

Uvedené typy máme trvale skladem:

4mm TOPOL hladká 125x250  650,-/ks
6.5mm BŘÍZA hladká 125x250  1 888,-/ks
8mm TOPOL hladká 125x250  934,-/ks
8mm BŘÍZA hladká 125x250 VYPRODÁNO
9mm BŘÍZA hladká 125x250 2272,-/ks
9mm TOPOL hladká 125x250 934,-/ks
12mm  BŘÍZA hladká 125x250  2141,-/ks
12 mm  TOPOL hladká 125x250  1416,-/ks
15mm BŘÍZA hladká 125x250  3159,-/ks
15mm TOPOL hladká 125x250  1 584,-/ks
18mm BŘÍZA hladká 125x250  3425,-/ks
18mm TOPOL hladká 125x250  1653,-/ks
21mm TOPOL hladká 125x250 1672,-/ks

Překližka vodovzdorná protiskluzová

6,5mm BŘÍZA protiskluz 150x300 1980,-/ks
9mm BŘÍZA protiskluz 125x250   2316,-/ks
9mm BŘÍZA protiskluz 150x300 3 339,-/ks
12mm BŘÍZA protiskluz 125x250  2506,-/ks
12mm BŘÍZA protiskluz 150x300 4005,-/ks
15mm BŘÍZA protiskluz 150x300  4037,-/ks
15mm BŘÍZA protiskluz 125x250  3219,-/ks
18mm BŘÍZA protiskluz 125x250  3578,-/ks
18mm BŘÍZA protiskluz 150x300  5607,-/ks
21mm BŘÍZA protiskluz 125x250  3997,-/ks
21mm BŘÍZA protiskluz 150x300 5499,-/ks
24mm BŘÍZA protiskluz 125x250  4188,-/ks
27mm BŘÍZA protiskluz 125x250   5625,-/ks
27mm BŘÍZA protiskluz 150x250 VYPRODÁNO
27mm BŘÍZA protiskluz 150x300 6345,-/ks
30mm BŘÍZA protiskluz 125x250 5241,-/ks

30mm BŘÍZA protiskluz

150x300 

9599,-/ks

Ceny včetně DPH 21%