DUO - TRIO

DUO - TRIO je masivní konstrukční dvou lamelový hranol a tří lamelový hranol (tzv. bi-lam a tri-lam) vzniklý plošným slepením dvou či tří konstrukčních lamel délkově napojených zubovým spojem, který je vyráběný z jehličnatého řeziva, nejčastěji smrku a modřínu.

Proč DUO-TRIO od nás?

Lepené dvouvrstvé a třívrstvé lamelové konstrukční dřevo je prvotřídní materiál na bázi dřeva, který je ideální do konstrukcí dřevostaveb, zahradní architektury a menších občanských staveb a to jak pro pohledové, tak i nepohledové části konstrukcí.

Chceme prosadit a zdůraznit výhody duo trámů a trio trámů před často upřednostňovaným sortimentem KVH. Většinou se nevyplatí na konstrukci Vašeho domu či zahradní stavby použít nejlevnější materiál za vidinou úspory. Objektivním příkladem je tomu pak samotné užívání konstrukce a celkový vzhled prověřený zubem času.

Co je KVH DUO a KVH TRIO konstrukční dvou lamelový hranol resp. tří lamelový hranol vzniklý plošným slepením dvou resp. tří konstrukčních lamel délkově napojených zubovým spojem.


 • lamely jsou k sobě navzájem slepeny levou stranou (strana bližší biologické ose kmene) – tím je zaručena maximální tvarová stabilita a přesnost dimenze.
 • tloušťkově egalizovaný a čtyřstranně hoblovaný konstrukční hranol, přesně kapovaný.
 • konstrukční hranol technicky vysušený na vlhkost max. 15 % – přirozená ochrana proti biologickým škůdcům, odstranění sesýchání a bobtnání.
 • konstrukční hranol opatřený sražením hran – požární bezpečnost.
 • konstrukční hranol šetřící vstupní hmotu – vymanipulování vad snižujících mechanicko-pevnostní vlastnosti dřeva.
 • konstrukční hranol usnadňující manuální práci – přesnost povrchu, rozměrová stálost.
 • konstrukční hranol splňující základní požadavky pro konstrukční použití v moderním stavebnictví.
 • konstrukční hranol s prohlášením o shodě a často potřebnou tuzemskou certifikací.
 • konstrukční hranol perfektních estetických charakteristik pohledových ploch.
 • masivní konstrukční hranol vyráběný z jehličnatého řeziva, nejčastěji smrku a modřínu.
 • hlavní použití jako plnohodnotná náhrada klasického stavebního a konstrukčního dřeva KVH.
 • konstrukční materiál se zachovalým charakterem a vzhledem masivního hranolu.
 • dva základní druhy DUO(TRIO)– odlišnost POUZE podle estetických (pohledových) charakteristik povrchu:

DUO – TRIO:

 • standardní nepohledový konstrukční hranol

DUO – TRIO:

 • pohledový konstrukční hranol stejných mechanicko-pevnostních vlastností

Míry DUO – TRIO lamelů

nosníky - rozměry


NOSNÍKY DUONOSNÍKY TRIO
tloušťka lamely d< 80 mm< 12 mm
výška lamely h< 280 mm< 100 mm
šířka trámu b

Přednosti DUO – TRIO hranolů

 • délková variabilita = konstrukční délky až 18m
 • masivní vzhled bez lepených spár = viditelné konstrukce interiérů
 • vyšší tvarová stálost než KVH = vyloučení nežádoucích rozměrových změn (plošné slepení lamel levou stranou)
 • přirozená ochrana = ochrana bez potřeby chemického ošetření proti biologickým vlivům
 • zdravotní nezávadnost = lepení polyuretanovým lepidlem bez použití rozpouštědel dle DIN 68 141 / EN 301/302
 • cenová dostupnost = pevnostní vlastnosti přímo úměrné ceně
 • mechanicko-pevnostní charakt = široké spektrum použitelnosti

Nedostatky DUO – TRIO hranolů

 • dostupnost suroviny = omezenost daná rozměrovými limity rostlého dřeva
 • konstrukční ochrana = exteriérové použití-ochrana proti povětrnostním vl.

Použití DUO – TRIO hranolů

 • nepohledové nosné konstrukce dřevostaveb
 • nepohledové konstrukce tesařské
 • stavební průmysl na bázi dřeva (stavby menšího charakteru, skelety na bázi dřeva)

Si pohledový konstrukční hranol

 • pláště roubených staveb
 • pohledové krovy – kvalita x cena
 • interiéry a exteriéry obytných domů – stropní konstrukce, průvlaky, viditelné nosníky
 • zahradní architektura – s dodatečnou klimatickou ochranou