Asfraltové pásy

Image

HYDROBIT V60 S42 H červený

Image 20m2/role VEDAG A 330H
Image

ICOPAL V60 SPECIAL 10m2/role

Image

VEDALBIT® AL + V 60 S35 TL. 3,5MM 7,5M2/ROLE ASFALTOVÝ NATAVOVACÍ PÁS

je parotěsný podkladní oxidovaný natavovací pás z ušlechtilého bitumenu podle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969 s jemným minerálním posypem. Výrobní postup jakož i dohled jsou certifikovány TZUS

.

VEDATECT® V 13 - pískovaný

je asfaltový střešní pás s parametry dle EN 13707 a EN 13969. Standardně je oboustranně na povrchu opatřen pískováním. Výrobní postup je certifikován dle DIN EN ISO 9001:2000.